Informacja RODO

W związku z przyjętą w Hubbard POLSKA Sp. z o.o. z/s w Pawłowie Trzebnickim POLITYKą PRYWATNOŚCI i bezpieczeństwa danych niniejszym informujemy:

Administratorem danych jest :

HUBBARD POLSKA SP. Z O.O.

PAWŁÓW TRZEBNICKI 71

55-110 PRUSICE

NIP: 915-00-05-601, KRS 0000112730

Przechowywanie danych

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane.

Dostęp do danych

Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy HUBBARD oraz AVIAGEN / w związku z realizacją zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane w związku z realizacją usług.

Podstawa do przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa) i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( w skrócie RODO).

Twoje prawa

• Prawo dostępu do danych:  

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z rodo@hubbard-polska.pl lub pod nr – otrzymasz te informacje drogą elektroniczną pisemną.

• Prawo do przenoszenia: 

Hubbard Polska Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

• Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. 

• Prawo do usunięcia danych ( bycia zapomnianym):

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Hubbard Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pawłowie Trzebnickim

Kontakt w celu korzystania z przysługujących praw :

rodo@hubbard-polska.pl

TEL: 71 312 6230

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia swych uwag do organu nadzorczego.

Uaktualnienia polityki prywatności :

W związku z dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa podawanych przez Państwa danych osobowych, zastrzegamy, iż w przyszłości może być konieczne przeprowadzenie aktualizacji powyższych zasad.