Polityka prywatności UE

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) dotyczy oddziałów firmy Hubbard („Hubbard”) i jej działalności w Unii Europejskiej („UE”) oraz w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także wyjaśnia, w jaki sposób Hubbard gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe. Akceptując niniejszą Politykę, wyrażasz zgodę na nasze zasady dotyczące ochrony prywatności opisane w Polityce. Dane kontaktowe hodowców Hubbard, którzy mogą być odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych, są dostępne pod adresem

contact.emea@hubbardbreeders.com lub rodo@hubbard-polska.pl

gromadzimy, oraz sposób, w jaki to robimy:

Hubbard gromadzi dane osobowe pracowników oraz kontrahentów swoich klientów i dostawców, a także innych osób, z którymi prowadzimy współpracę. Gromadzone dane to przede wszystkim dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail), a także inne informacje związane z naszymi relacjami biznesowymi. Gromadzimy te informacje poprzez działania sprzedażowe, marketingowe i zakupowe, za pośrednictwem stron internetowych Hubbard oraz osobiście podczas wydarzeń i wizyt w placówkach.

Jak wykorzystujemy informacje:

Przetwarzamy dane osobowe w ramach zwykłych relacji biznesowych (np. dotyczących sprzedaży, marketingu i zakupów), finansów wewnętrznych i administracji oraz w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

Używamy Twoich danych kontaktowych również po to, aby poinformować Cię o ważnych zmianach dotyczących naszych produktów i usług oraz aby przekazać Ci informacje na temat innych usług i produktów firmy Hubbard i firm z nią powiązanych. Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy kontaktowali się z Tobą w tym celu, poinformuj nas o tym wysyłając wiadomość e-mail na adres contact.emea@hubbardbreeders.com lub rodo@hubbard-polska.pl

Pliki „cookie”:

Używamy plików cookie (małych plików przechowywanych w Twojej przeglądarce internetowej), aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są witryny Hubbard i ulepszać ich funkcjonowanie. Więcej informacji na temat plików cookie, w tym sposobów ich wyłączania, można znaleźć na stronie www.cookiecentral.com. Wyłączenie plików cookie może wpłynąć na jakość korzystania ze stron internetowych Hubbard.

Linki:

Strona internetowa Hubbard może zawierać linki do innych stron internetowych. Pamiętaj, że po kliknięciu takiego linku przechodzisz do innej strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych witryn i zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron, ponieważ może ona różnić się od naszej polityki.

Bezpieczeństwo:

W celu ochrony danych osobowych (i innych informacji) przed nieuprawnionym ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, stosujemy środki technologiczne i organizacyjne. Niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przechowywane na bezpiecznych serwerach znajdujących się w naszym centrum danych.

Przekazywanie poza obszar UE:

Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez firmę Hubbard na naszych komputerach lub w centrach danych firm stowarzyszonych zlokalizowanych poza UE, gdzie prawa dotyczące ochrony prywatności mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju, w którym mieszkasz. Transfery danych podlegają umowom z firmą Hubbard i firmami z nią powiązanymi w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych:

Masz prawo zażądać dostępu do danych lub poprawienia ich (łącznie z aktualizacją danych kontaktowych), w tym do przeniesienia danych do innej firmy. Możesz również zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chociaż z przyczyn biznesowych i prawnych może okazać się konieczne zachowanie przez nas niektórych z Twoich danych osobowych bezterminowo, nawet po zakończeniu Twojej współpracy z nami. W sprawie którejkolwiek z powyższych kwestii możesz się z nami skontaktować pod adresem contact.emea@hubbardbreeders.com lub rodo@hubbard-polska.pl

Zmiany w niniejszej Polityce:

Niniejsza Polityka może być okresowo poddawana modyfikacjom mającym na celu odzwierciedlenie zmian zachodzących w naszej działalności lub w przepisach prawa. Jeśli dokonamy jakiejkolwiek istotnej zmiany w niniejszej Polityce i nadal będziemy w posiadaniu Twojego adresu, powiadomimy Cię o tym.

Twoje prawa i dane kontaktowe:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem contact.emea@hubbardbreeders.com lub rodo@hubbard-polska.pl lub za pośrednictwem strony internetowej Hubbard. Ma mocy prawa UE masz również prawo do złożenia skargi do organów ochrony danych w Twoim kraju w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

HUBBARD S.A.S.

Siedziba – Mauguérand – Le Foeil – B.P. 169 – 22800 QUINTIN – Francja

Tel. 33 (0)2 96 79 63 70 – Fax 33 (0)2 96 74 04 71

SAS. Kapitał zakładowy 15 337 611,25 EUR – 305 609 398 RCS Saint-Brieuc