Hubbard Premium Forum 2023 koncentrowało się na zrównoważonym rozwoju w łańcuchu dostaw


Francja — w dniach 12-14 czerwca 2023 r. Hubbard zorganizował wydarzenie, odbywające się co dwa lata - pod nazwą Hubbard Premium Forum. Około 150 uczestników z 29 krajów z całego świata odwiedziło piękną okolicę Evian na południowym wybrzeżu Jeziora Genewskiego we Francji. Podczas tego bardzo dobrze przyjętego forum eksperci Hubbard i zewnętrzni prelegenci podzielili się z uczestnikami swoimi doświadczeniami z rasami Hubbard Premium i przedstawili spostrzeżenia na temat różnych typów rynków wolnorosnących kurczaków i praktyk zarządzania. Oprócz „społecznego” elementu zrównoważonego rozwoju, związanego z wykorzystaniem wolnorosnących kurczaków Premium, uwzględniono również pozostałe dwa elementy („Ekonomię” oraz „Ślad środowiskowy”).

Na wstępie Jean Lebec (Kierownik sprzedaży Hubbard we Francji) zapoznał uczestników z obecną organizacją i sytuacją na francuskim rynku brojlerów, po czym Bruno Briand (Dyrektor sprzedaży globalnej Hubbard) rzucił światło na szeroką gamę produktów Hubbard Premium obejmującą wiele różnych rynków, w tym Dual Purpose, Label Rouge, Organic, 56-day Free Range i nowsze systemy wewnętrzne jak Better Chicken Commitment (BCC). Bieżącymi informacjami na temat rozwoju BCC podzielił się następnie Paul van Boekholt (Dyrektor handlowy Hubbard na region Europy Północnej). Olivier Rochard (Dyrektor zarządzający Hubbard) oraz Frederic Fagnoul (Dyrektor działu R&D Hubbard) podkreślili, że Hubbard w dalszym ciągu intensywnie inwestuje w centra selekcji i technologie Premium, aby zmniejszyć ślad węglowy linii Hubbard Premium poprzez dalszą poprawę odporności, FCR i wydajności mięsa przy użyciu najnowocześniejszych technik selekcji. James Bentley (Globalny dyrektor techniczny Hubbard) skupił się na doświadczeniu Hubbard w stosowaniu alternatywnych składników pasz i zoptymalizowanych formułach pasz dla naszej szerokiej gamy produktów Premium, aby wspierać klientów Hubbard w zmniejszaniu ich śladu węglowego. Jednocześnie stwierdził, że istnieje duża potrzeba przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań nad wolnorosnącymi kurczętami i wykorzystania ustandaryzowanego modelu służącego porównaniu śladu środowiskowego pomiędzy systemami produkcji oraz krajami. Claude Toudic (Kierownik ds. produktów Hubbard Premium), Mathieu Lardiere (Kierownik ds. transferu technologii Hubbard ) i Victor Lesigne (Kierownik techniczny Hubbard na region EMEA) kolejno podzielili się szczegółowymi informacjami na temat tego, jak odejść od paliw kopalnych w najbliższej przyszłości, jak dobrze radzą sobie stada rodzicielskie Premium w terenie oraz w jaki sposób w dalszym ciągu optymalizować wydajność hodowlaną przy wykorzystaniu zaleceń Hubbard dotyczących hodowli i zarządzania. Mathieu Lardiere przedstawił również zaktualizowane cele wydajnościowe dla kur stad rodzicielskich Hubbard JA87 i REDBRO.

Jeden z prelegentów zewnętrznych, François Cadudal z GIRA Food, rozpoczął od bardzo obszernego podsumowania dynamiki segmentacji mięsa kurcząt brojlerów w Europie. Peter van Horne z Uniwersytetu Wageningen przedstawił następnie jeden ze swoich ostatnich artykułów, w którym porównał on koszty produkcji pomiędzy konwencjonalnymi brojlerami a kurczętami ECC w Niderlandach, Polsce, Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz we Włoszech. Wykazał on, że kurczaki ECC mogą być produkowane przy dodatkowych kosztach rzędu 15-20% w porównaniu do konwencjonalnych brojlerów hodowanych przy gęstszej obsadzie. Vivienne Harris z brytyjskiej sieci detalicznej Marks & Spencer podzieliła się pozytywnymi doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem we wrześniu 2022 roku hodowanego wolniej przy zapewnieniu wyższego standardu dobrostanu świeżego kurczaka Oakham Gold, dzięki czemu 100% świeżego kurczaka M&S spełnia wymogi BCC, czyniąc markę pierwszym i jedynym brytyjskim sprzedawcą detalicznym, który tego dokonał. Odniosła się również do tego, w jaki sposób marka M&S przekazywała informacje o tym konsumentom w Wielkiej Brytanii i podsumowała osiągnięte korzyści dla ptaków, rolników, konsumentów i samego M&S. Maureen Stickel, dyrektor World Poultry Foundation (WPF), poruszyła zupełnie inny temat, przedstawiając prezentację na temat zrównoważonej lokalnej produkcji drobiu w krajach rozwijających się. Misją WPF jest poprawa jakości życia na całym świecie poprzez zaangażowanie w łańcuchy wartości drobiu, z dużym naciskiem na szkolenia, wpływ społeczny i zrównoważony rozwój modeli z nadwyżkami. Jednym z rozwiązań jest utworzenie kanałów dystrybucji z mikro-hodowlami wykorzystującymi rasy o podwójnym przeznaczeniu zastępujące ptaki wiejskie oraz przedstawienie, jak duży jest możliwy wzrost wydajności. David Pitman z Pitman Family Farms w Kalifornii (USA) poprowadził publiczność przez swoje liczne podróże do Europy, począwszy od 2008 roku, kiedy to po raz pierwszy przyglądał się wolniej rosnącym kurczakom. Obecnie rodzinna firma oferuje gamę wysokiej jakości kurczaków hodowanych w warunkach podwyższonego standardu dobrostanu, w tym Mary's Heirloom Chicken, a wkrótce Mary's Legacy Chicken zgodnie z wymogami BCC. Ruedi Zweifel z AVIFORUM w Szwajcarii przedstawił strukturę szwajcarskiego przemysłu drobiarskiego, który poprzez swoje liczne małe gospodarstwa odróżnia się na tle swoich odpowiedników w innych krajach europejskich. Przedstawił również wyniki badań nad żywieniem kurczaków z wolnego wybiegu Hubbard S757 oraz zachowaniem na wybiegu kurczaków Hubbard JA987 i Hubbard REDBRO, co doprowadziło do zaakceptowania obu ras, a także JA957, pod kątem szwajcarskich wytycznych dotyczących marek własnych "IP-Suisse".

Laura Warin z ITAVI we Francji przedstawiła wyniki przeprowadzonych badań nad wykorzystaniem urozmaicenia środowiska i tego, jakie korzyści może to przynieść dla kurczaków Premium, w których porównała różne zachowania konwencjonalnych brojlerów i kurcząt Hubbard REDBRO.

Wsłuchując się w bardzo pozytywne reakcje wszystkich uczestników, możemy stwierdzić, że czwarta edycja Hubbard Premium Forum okazała się wielkim sukcesem i dlatego z niecierpliwością wyczekujemy następnego spotkania z naszymi klientami na kolejnym Hubbard Premium Forum w 2025 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z regionalnym przedstawicielem handlowym lub pod adresem:

communication@hubbardbreeders.com