Poprawa wydajności kur Hubbard poprzez zrównoważoną hodowlę

Obecnie trwają prace nad modernizacją i rozwojem bazy badawczo-hodowlanej Hubbard w Walpole, w stanie New Hampshire, USA. Wsparcie na ten cel obejmie sumę 10 mln dolarów. Inwestycja jest konsekwencją dołączenia firmy Hubbard do Grupy Aviagen w lutym 2018 roku.

Projekt obejmie rozbudowę i modernizację obiektów przeznaczonych dla czystych linii, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Inwestycja wpłynie na zwiększenie wydajności, poprawę zdrowotności i dobrostanu w konwencjonalnych liniach kur mięsnych.

W celu zwiększenia dokładności metod selekcji genetycznej, fermy i wylęgarnie Hubbard dostaną najnowocześniejsze technologie, które są wykorzystywane w ośrodkach badawczo-rozwojowych Aviagen. Przykładem może być zaawansowane obrazowanie 3D, pozwalające na przyżyciową ocenę jakości szkieletu oraz wydajności i jakości mięsa. Obiekty w Walpole będą również wyposażone w technologię LFCR (Lifetime Feed Conversion Ratio) - metodę, która pozwala na obserwację FCR (wskaźnik wykorzystania paszy) i behawioru żywieniowego podczas całego życia ptaka. Pozwala ona na ułatwienie wyboru osobników najbardziej wydajnych w wykorzystaniu paszy. Wielkie postępy w ulepszaniu FCR w ostatnich latach udowadniają, że do produkcji zdrowych i produktywnych ptaków wystarczająca jest mniejsza ilość paszy, a ta stanowi najwyższy koszt w produkcji drobiu.

Modernizacja obiektów w Walpole potrwa do końca 2020 roku. Pozwoli potroić możliwości hodowlane czystych linii.