Hubbard przedstawia REDBRO, najnowszy dodatek do gamy produktów Hubbard Premium, opracowany specjalnie dla rynku BCC [Better Chicken Commitment – Lepszego Chowu Kurcząt]. Dzięki REDBRO udaje się zapewnić wyższy dobrostan zwierząt większej grupie konsumentów w sposób zrównoważony i w przystępnej cenie. W ostatnich latach dokonaliśmy obszernych i satysfakcjonujących badań tej nowej rasy w terenie, a obecnie trafiła ona do różnych klientów. Na rynku pojawiły się już pierwsze brojlery.


Hubbard REDBRO to zupełnie nowa, wolniej rosnąca kura hodowlana, która została opracowana specjalnie przy uwzględnieniu założeń Better Chicken Commitment (BCC)/European Chicken Commitment [ECC – Lepszego Chowu Kurcząt w Europie] i Global Animal Partnership [GAP – organizacji globalnego partnerstwa na rzecz zwierząt]. Wiele firm gastronomicznych i sprzedawców detalicznych, którzy zobowiązali się do przestrzegania zasad BCC, ECC i GAP, poszukuje kurcząt cechujących się wyższym dobrostanem, dostępnych dla szerszej grupy konsumentów. Hubbard REDBRO stanowi kluczowe rozwiązanie w tym zakresie, ponieważ została stworzona w celu zapewnienia optymalnego połączenia bardzo dobrego dobrostanu zwierząt, ekonomii i środowiska.


W porównaniu z Hubbard JA787 o tej samej masie ciała, potomstwo kury Hubbard REDBRO skrzyżowanej z kogutem Konwencjonalnym Hubbard osiąga zbliżone wyniki w zakresie dobrostanu zwierząt – szybsze tempo wzrostu o około 8%, wyższa wydajność mięsa z piersi o 0,4%, z zachowaniem lepszej konwersji paszy o 9 punktów. Czyni to tę kurę najbardziej ekonomicznym wyborem o mniejszym śladzie węglowym niż jakikolwiek inny wolniej rosnący kurczak dostępny obecnie na rynku. Na podstawie kilkuletnich badań terenowych i zagrodowych w Europie i Ameryce Północnej, Hubbard REDBRO uzyskała akredytację ECC/BCC w Europie, GAP/BCC w Ameryce Północnej oraz RSPCA [Królewskiego Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt] i Red Tractor Enhanced Welfare [organizacji na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt Red Tractor] w Wielkiej Brytanii.


„Reakcje naszych klientów są bardzo pozytywne. Wyniki stada rodzicielskiego i kurcząt brojlerów w pełni spełniają oczekiwania we wszystkich aspektach. Wyniki często przewyższają nasze założenia. Zachowanie stada rodzicielskiego i kurcząt brojlerów, łatwość zarządzania i osiągane wyniki wzbudzają zachwyt wśród rolników i zarządców gospodarstw. Przewidujemy świetlaną przyszłość dla tej nowej rasy, która należycie zaspokaja zapotrzebowanie rynku BCC. Do tej pory ponad 320 firm spożywczych zobowiązało się do przestrzegania zasad BCC w Europie i ponad 200 w Ameryce Północnej. Jesteśmy przygotowani i zdolni do realizacji dostaw stada rodzicielskiego REDBRO”, informuje Bruno Briand, Globalny Dyrektor Sprzedaży Hubbard.

 
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do kontaktu z regionalnym przedstawicielem handlowym lub pod adresem: communication@hubbardbreeders.com

 Product Leaflet_Hubbard REDBRO_PL_20211206